فایل دانلود گزارش کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
محقق گرامی،شما با جستجوی دانلود گزارش کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(دانلود گزارش کارآموزی شرکت فنی مهندسی کانرود سازه)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند

وسايل موجود در سوله قالبسازي عبارتند از : 2 دستگاه اره لنگ – 1 دستگاه دلر 32 تبريز – 1 دستگاه دلر 13 تبريز – 1 دستگاه فرز FP4M ساخت تبريز – 2 دستگاه تراش 2 متري تبريز – 1 دستگاه اسپارك 120 آمپر پيشتازان كوره آبكاري 1200 درجه ، دستگاه مغناطيسي SPD4D لهستاني مونتاژ ايران و علاوه بر دستگاه تعدادي قالبه

ادامه مطلب